>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 


کنسانتره مرغ گوشتی 5% مرحله 2

جداول آنالیز و جیره های کاربردی کنسانتره 5٪  مرحله دو مرغ گوشتی به شرح ذیل است:
* در فرموله کردن جیره های پیشنهادی ذرت و کنجاله سویای برزیلی و روغن خوراکی گیاهی اعمال شده است در صورت تمایل به استفاده از اقلام یا سطوح دیگر می توانید با کارشناسان تغذیه ای شرکت تماس حاصل فرمائید.

 
آنالیز کنسانتره مرحله 2

 شرح
واحد

 انرژی

( Kcal/kg )  1400

  حداقل پروتئین خام

5/± %27

 حداقل متیونین + سیستئین

 2.91 %

 حداقل متیونین

2.6 %

  حداقل لیزین

 2.34 %

ترئونین

 0/1 %

 تریپتوفان

0/21 %

 حداقل فسفر قابل دسترس

4.95 %

حداقل کلسیم

 8.1 %

 کلر

 2.6 %

 سدیم

  1.6 % جیره های کاربردی نژاد راس

 

 با روغن ثابت و بدون گندم

  مواد

 پایانی 1 (36-29 روزگی)

پایانی2 (37 تا کشتار)

  ذرت

675.5

710.2

 سویا

 257

221.8

 کنسانتره

 50

 50

 صدف

11.5

12

 روغن

6

 6

 انرژی (kcal/kg)

 3030

3060

 پروتئین خام

17.8

16.7 

 جیره های کاربردی نژاد راس

 

   بدون گندم و روغن

     مواد

  پایانی 1 (36-29 روزگی)

 پایانی 2(37 تا کشتار)

ذرت

678.2

714.2

 سویا

260.5

224.3

 کنسانتره

50

50

  صدف

11.3

 11.5

  روغن

-

-

 انرژی (kcal/kg)

3000

3025

 پروتئین خام

17.2

16.8

 


 جیره های کاربردی نژاد راس

 

 بدون گندم با روغن

مواد

پایانی 1 (36-29 روزگی)

 پایانی 2(37 تا کشتار)

ذرت

650.1

674.6

 سویا

273.3

248.5

  کنسانتره

50

50

 صدف

11.6

11.9

 روغن

15

15

   انرژی (kcal/kg)

3030

3080

 پروتئین خام

 

18.3

17.5
 جیره های کاربردی نژاد راس

 

با گندم و روغن ثابت

 مواد

  پایانی 1 (36-29 روزگی)

 پایانی 2(37 تا کشتار)

 ذرت

506

498.3

 سویا

226.5

183.80

کنسانتره

 50

50

 صدف

 11.5

11.9

  روغن

 6

6

  گندم

 200

250

  انرژی (kcal/kg)

 3020

3050

 پروتئین خام

17.5

16.5


 

 جیره های کاربردی نژاد راس

 

  با گندم و روغن

  مواد

  پایانی 1 (36-29 روزگی)

 پایانی 2(37 تا کشتار)

  ذرت

512.9

505

 سویا

260.5

218

  کنسانتره

 50

 50

 صدف

11.6

 12

 روغن

 15

15

 گندم

 150

 200

  انرژی (kcal/kg)

3055

3070

 پروتئین خام

 18.4

17.35

جیره های کاربردی نژاد راس

 

  با فول فت سویا

مواد

پایانی 1 (36-29 روزگی)

 پایانی 2(37 تا کشتار)

 ذرت

 644

684

 سویا

210

160

 کنسانتره

 50

 50

 صدف

 16

 16

 فول فت

 80

 90

   انرژی (kcal/kg)

 3030

 3080

 پروتئین خام

18.5

17.4 

ارسال پیام 

 


آخرین اخبار

.قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1399/01/16 35810 سوپر استارتر ویژه پلت
1399/01/16 0 سوپر استارتر کرامبل
1399/01/16 33920 پیش دان ویژه پلت
1399/01/16 0 پیش دان کرامبل
1399/01/16 31720 میان دان پلت
1399/01/16 30700 پایان دان 1 پلت
1399/01/16 29560 پایان دان 2 پلت
1399/01/16 84750 کنسانتره گوشتی 5%مرحله 1
1399/01/16 71800 کنسانتره گوشتی 5%مرحله 2
1399/01/16 137300 کنسانتره گوشتی 2.5%


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
به روز رسانی سایت

در تاریخ 1399/02/30

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png