>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 

خوراک بوقلمون
 
پرورش بوقلمونهای گوشتی و رسیدن به وزن هدف در زمان تعیین شده توسط شرکتهای اصلاح نژاد بوقلمون مستلزم اعمال مدیریت تغذیه ای صحیح و استفاده از جیره های بالانس شده از نظر میزان انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه، مکملهای معدنی و ویتامینی متناسب با سن پرنده می باشد. بوقلمون مانند سایر طیور نسبت به کمبود مواد غذایی حساس بوده و بایستی جیره های غذایی آن را طوری فرموله کرد که احتیاجات غذایی پرنده را تامین کند. همچنین با توجه به وجود سویه های مختلف، احتیاجات غذایی متفاوتی توسط شرکتهای تولید سویه های بوقلمون ارائه شده است.
مجتمع تولید خوراک دام و طیور کوهپایه با بهره گیری از کارشناسان تغذیه ای با توجه به نوع سویه بوقلمون اقدام به تهیه خوراک پلت یا کرامبل برای سنین مختلف می نماید.


نخل-سلطنتی1.jpg
 
جداول نیازهای تغذیه ای برخی از سویه های بوقلمون به شرح ذیل می باشد:
برنامه احتیاجات غذایی بوقلمون گوشتی Hybrid (نر)
سویه هایConverter،XL،Grademaker
( در 8 فاز )


          نوع         جیره

سوپر استارتر

پیش دان

رشد  1

رشد  2 


رشد
3


پایانی 1


پایانی
2


 پایانی  3


 سن(هفته)

 0-4

5-6

7-9

10-12

13-14

15-16

17-19

 20-22

 پروتئین %

 28

26.4

23.5

21.5

19.5

18

17

16

 انرژی(kcal/kg)

 2900

3000

3050

3200

3325

3475

3520

3550

 لیزین %

 1.83

1.69

1.55

1.4

1.2

1.1

1

0.9

 آرژنین %

 1.83

1.69

1.55

1.4

1.2

1.1

1

0.9

 متیونین %

 0.7

0.64

0.59

0.53

0.47

0.44

0.41

0.41

 متیونین+سیستئین%

 1.19

1.1

1.01

0.91

0.8

0.78

0.76

0.73

 کلسیم %

 1.42

1.35

1.24

1.12

1

0.9

0.9

0.82

 فسفر قابل دسترس%

 0.76

0.72

0.62

0.56

0.5

0.45

0.45

0.41

 سدیم %

 0.17

0.17
<%

ارسال پیام 

 


آخرین اخبار

.قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1399/01/16 35810 سوپر استارتر ویژه پلت
1399/01/16 0 سوپر استارتر کرامبل
1399/01/16 33920 پیش دان ویژه پلت
1399/01/16 0 پیش دان کرامبل
1399/01/16 31720 میان دان پلت
1399/01/16 30700 پایان دان 1 پلت
1399/01/16 29560 پایان دان 2 پلت
1399/01/16 84750 کنسانتره گوشتی 5%مرحله 1
1399/01/16 71800 کنسانتره گوشتی 5%مرحله 2
1399/01/16 137300 کنسانتره گوشتی 2.5%


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
به روز رسانی سایت

در تاریخ 1399/02/30

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png