>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 


قیمت محصولات


قیمت محصولات طیوری این مجتمع در تاریخ 1398/02/01به شرح زیر اعلام می گردد

خوراک مرغ گوشتی

قیمت (ریال)

سوپر استارتر ویژه پلت

36650

سوپر استارتر کرامبل

0

پیش دان ویژه پلت

34260

پیش دان کرامبل

0

میان دان پلت

31380

پایان دان 1 پلت

29550

پایان دان 2 پلت

27060

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 1

87400

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 2

74000

 


 

 

 

 

 


آخرین اخبار

.قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1398/02/01 36650 سوپر استارتر ویژه پلت
1398/02/01 0-0 سوپر استارتر کرامبل
1398/02/01 34260 پیش دان ویژه پلت
1398/02/01 0-0 پیش دان کرامبل
1398/02/01 31380 میان دان پلت
1398/02/01 29550 پایان دان 1 پلت
1398/02/01 27060 پایان دان 2 پلت
1398/02/01 87400 کنسانتره گوشتی 5%مرحله یک
1398/02/01 74000 کنسانتره گوشتی 5%مرحله دو


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
به روز رسانی سایت

در تاریخ 1398/02/05

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png