>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 


قیمت محصولات


قیمت محصولات طیوری این مجتمع در تاریخ 1399/01/16 به شرح زیر اعلام می گردد:

خوراک مرغ گوشتی

قیمت (ریال)

سوپر استارتر ویژه پلت

35810

سوپر استارتر کرامبل

0

پیش دان ویژه پلت

33920

 میان دان پلت

31720

 پایان دان 1 پلت

30700

 پایان دان 2 پلت

29560

 کنسانتره گوشتی 5% مرحله 1

84750

کنسانتره گوشتی 5% مرحله 2

71800

کنسانتره گوشتی 2/5%

137300

 


 

 

 

 

 


آخرین اخبار

.قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1399/01/16 35810 سوپر استارتر ویژه پلت
1399/01/16 0 سوپر استارتر کرامبل
1399/01/16 33920 پیش دان ویژه پلت
1399/01/16 0 پیش دان کرامبل
1399/01/16 31720 میان دان پلت
1399/01/16 30700 پایان دان 1 پلت
1399/01/16 29560 پایان دان 2 پلت
1399/01/16 84750 کنسانتره گوشتی 5%مرحله 1
1399/01/16 71800 کنسانتره گوشتی 5%مرحله 2
1399/01/16 137300 کنسانتره گوشتی 2.5%


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
به روز رسانی سایت

در تاریخ 1399/02/30

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png