>

 

دام.png سویا.png طیور.png معدنی.png
 

 


آخرین اخبار

.قیمت محصول

تاریخ قیمت-ریال نام محصول
1397/02/22 25340 سوپر استارتر ویژه پلت
1397/02/22 0-0 سوپر استارتر کرامبل
1397/02/22 23640 پیش دان ویژه پلت
1397/02/22 0-0 پیش دان کرامبل
1397/02/22 21040 میان دان پلت
1397/02/22 20050 پایان دان 1 پلت
1397/02/22 18710 پایان دان 2 پلت
1397/02/22 50850 کنسانتره گوشتی 5%مرحله یک
1397/02/22 43800 کنسانتره گوشتی 5%مرحله دو


وب سایت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
به روز رسانی سایت

در تاریخ 1397/02/29

 
Copyright © 2018-kplfo.ir.All rights reserved
Designed-by-(1).png